ЦСПР - центры социально-психологической реабилитации населения и его информирования по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы - являются структурными подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины. Центры начали создаваться в 1994 году по инициативе ЮНЕСКО в рамках Чернобыльской программы ООН - в Украине, России и Беларуси. В Украине работает 5 реабилитационных центров - в Бородянке, Боярке, Иванкове, Коростене и Славутиче. Об основных задачах ЦСПР, реализованных и реализуемых программах, проектах, а также о текущей работе наших специалистов вы сможете узнать на страницах портала CSPR.info и на сайтах-спутниках - блоге, форуме, веб-визитке, региональных и проектных интернет-ресурсах

 
Главная arrow Здоровый образ жизни arrow За здоровий спосіб життя - Іванківський центр

Консультации психологов, социальных педагогов. Индивидуальная, семейная и групповая работа. Тренинги

Веб-визитка Киево-Святошинского центра социально-психологической реабилитации (г.Боярка)
За здоровий спосіб життя - Іванківський центр Версия для печати Отправить на e-mail
14.09.2008

Будь-яка техногенна катастрофа має негативні екологічні, медичні, соціальні, психологічні наслідки. Специфіка Чорнобильської катастрофи полягає в тому, що ці наслідки є пролонгованими в часі. Як і передбачали вчені, очевидні медичні наслідки особливо гостро стали проявлятися через 20 років після аварії, а вплив малих доз радіації на здоров’я людини та наступних поколінь на сьогодні досконало не вивчений. Пріоритетною позицією в ціннісній ієрархії займає психологічна робота по формуванню ставлення до здоров’я як до цінності одночасно з підвищенням санітарної культури, пропаганди принципів здорового способу життя, проведення оздоровчих заходів. В Іванківському центрі діє програма профілактики наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління «Допоможи собі» та програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», що рекомендована Міністерством освіти і науки України з метою сприяння розумінню дітьми та молоддю переваг здорового способу життя. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку діє профілактично-навчальна програма “Рости здоровим”.

Формування відповідального ставлення до власного здоров’я – є одним з найважливіших завдань Центрів

Будь-яка техногенна катастрофа має негативні екологічні, медичні, соціальні, психологічні наслідки. Специфіка Чорнобильської катастрофи полягає в тому, що ці наслідки є пролонгованими в часі. Як і передбачали вчені, очевидні медичні наслідки особливо гостро стали проявлятися через 20 років після аварії, а вплив малих доз радіації на здоров’я людини та наступних поколінь на сьогодні досконало не вивчений. Достовірно визначити медичні наслідки аварії дуже складно, тому що важко відокремити складову впливу саме Чорнобильської аварії від інших існуючих несприятливих факторів. Аналізуючи проблему громадського здоров’я ми брали до уваги статистичні дані по нашому району, по Україні в цілому та дані ВООЗ про залежність здоров’я людини від різних факторів: від спадковості – на 20%, рівня медицини – на 10%, екології – на 20% і від способу життя – на 50%. Остання цифра є вагомим аргументом для розуміння важливості широкої пропаганди здорового способу життя, особливо у дитячому та підлітковому віці, коли відбувається формування життєвих цінностей та способу життя.

З кожним роком зростає кількість кризових явищ у дитячому та молодіжному середовищі. Вони тісно пов’язані не тільки з політичною, соціально-економічною ситуаціями та нестабільністю в суспільстві, а й з умовами виховання та побутовим неблагополуччям у сім’ях, недоліками в організації навчально-виховного процесу в закладах освіти, негативним впливом на молодь антигромадських елементів. Підлітки знаходяться під постійним впливом хронічних, безупинно зростаючих інтенсивних стресових ситуацій. Вони не готові до їхнього самостійного подолання і страждають від наслідків непорозуміння, стресів та конфліктів.

Невпинно зростаючі прогресивні вимоги соціального середовища викликали появу масових негативних станів психоемоційної напруги. І як результат – збільшення форм саморуйнівної поведінки підлітків – зловживання психоактивними речовинами.

У дітей розвиваються агресивність, невдоволеність, почуття заниженої самооцінки. Все це нерідко спричинює конфлікти з однолітками, вчителями, батьками. Дослідження засвідчили, що половина дітей, які мають проблеми з фізичним та психічним здоров’ям, схильні до негативних виявів поведінки. Як результат, кожний п’ятий важко засвоює навчальний матеріал. Такі діти втричі частіше порівняно з іншими піддаються впливу наркотиків. За оцінкою медиків, практично здоровими закінчують школу лише 5-7% дітей.

Втрата здоров’я серед молоді створює низку серйозних проблем, ставить під загрозу національну безпеку, саме існування держави.

Статистичні дані про рівень і динаміку різних видів хімічної залежності відображають лише зовнішні тенденції цього небезпечного явища. Є підстави вважати, що кількість споживачів наркотичних засобів у 10 разів більша, ніж за офіційними даними. Наркоманія охоплює і підлітків, які викликають педагогічне занепокоєння, і тих, хто зовні благополучний.
Наркотики руйнують психіку молодих людей, змушують відмовлятися від здорового способу життя, породжують мотиви прийняття хибних рішень, у деяких випадках призводять навіть до суїциду.
Іванківським центром соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи «Довір’я» було проведено дослідження, у якому приймало участь понад 300 учнів двох шкіл Іванкова віком від 14 до 16 років, з метою визначити рівень вживаності підлітками психоактивних речовин. Вік підлітків, що вживають міцні напої: 14 років - 29%, 15 років - 22%; вина: 13 років - 20%, 15 років - 22%; пива: 10 років - 29%, 11 років - 22%, 12 років - 21%; наркотики: конопля – 14 років - 4%, 15 років - 6%; мак: 12 років - 3%, 14 років - 4%; першої цигарки: 10 років - 27%, 11 років - 21%.

Якщо медицина вивчає питання про те, як вилікувати людину від наслідків впливу наркотичних речовин, а юриспруденція шукає засоби перекрити доступ населення до цих речовин, то психологія має дати відповідь на запитання про те, як зробити, щоб людина сама не мала бажання їх вживати.
За ряду несприятливих соціокультурних умов дитяче та підліткове середовище спрямоване на прилучення до нікотину, алкоголю, різноманітних наркотиків, на ранні сексуальні стосунки, що різко погіршує стан фізичного та психічного здоров’я підлітків.

Пріоритетною позицією в ціннісній ієрархії займає психологічна робота по формуванню ставлення до здоров’я як до цінності одночасно з підвищенням санітарної культури, пропаганди принципів здорового способу життя, проведення оздоровчих заходів. У центрі діє програма профілактики наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління «Допоможи собі» та програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», що рекомендована Міністерством освіти і науки України з метою сприяння розумінню дітьми та молоддю переваг здорового способу життя. Для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку діє профілактично-навчальна програма “Рости здоровим”.

Система заходів,
спрямованих на формування здорового способу життя серед підлітків

Цикл інформаційних зустрічей проводиться серед підлітків Іванківських шкіл, Іванківського ліцею, сільських шкіл району. Теми: «Негативний вплив психоактивних речовин на організм людини», «Обійми тютюнового змія», «Ні» добровільному безумству!»

Семінари-тренінги «Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя» для педагогів-організаторів та класних керівників шкіл Іванківського району з метою ознайомлення з новітніми тенденціями у галузі громадського здоров’я та вироблення основних навичок з моделювання програм щодо пропаганди здорового способу життя.

Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»
Пройшовши спеціальну підготовку на семінарі-тренінгу, що проводився в рамках Програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний - рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя», практичний психолог Ольга Гаркуша, провела навчання 27 підлітків, підготувавши підлітків-інструкторів та супроводжувала їх у проведенні ними просвітницької роботи серед однолітків.
Під час проведення просвітницьких тренінгів з підлітками було опрацьовано чотири модулі Програми: «Спілкуємось та діємо», «Твоє життя – твій вибір», «Прояви турботу та обачливість», «Знаємо та реалізуємо свої права».
Внаслідок проведеної роботи стали помітними позитивні тенденції в молодіжному середовищі та підвищилися показники знань, умінь та навичок щодо здорового способу життя й запобігання негативній поведінці, підвищився рівень знань з превентивної освіти, удосконалилися комунікативні якості і характеристики особистісного розвитку учасників, збільшилась кількість підлітків, залучених до підготовки інформаційних матеріалів, буклетів, листівок, акцій; передача учасниками програми традицій позитивної поведінки; метод використовується в практиці роботи Іванківської молодіжної громадської організації «ОМІ».

Тренінги
Проведено ряд тренінгів серед підлітків (смт.Іванків, с.Сукачі, с.Мусійки) по профілактиці негативних явищ у молодіжному середовищі:

  • «Твоє життя – твій вибір» з метою надати підліткам знання та сформувати уміння і навички реалізації здорового способу життя, відповідального ставлення до власного життя, протистояння спокусі та тиску.
  • «Спілкуємось та діємо» з метою ознайомити підлітків з базовими положеннями теорії спілкування, і на основі цієї інформації формувати в них навички ефективної взаємодії.
  • «Скажемо палінню – «Ні!» з метою профілактики та зниження залежності від тютюнопаління серед дітей та підлітків.

Практичні заняття
Для молодших підлітків Іванківських шкіл проведено практичні заняття «Життєві історії», що підводять до усвідомлення та формування антинікотинової установки.

Акції
До Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням у 8 селех Іванківського району та смт.Іванків проведено акцію «Молодь за здоровий спосіб життя!» з метою пропаганди та популяризації здорового способу життя, формування позитивних життєвих цінностей.

Методичні рекомендації, виступи на батьківських зборах

Сучасний стан і необоротність соціального, економічного та духовного розвитку суспільства загострюють одне з найактуальніших завдань сьогодення – піднесення ролі сім’ї у вихованні підростаючого покоління.
Батькам, а також іншим дорослим членам сім’ї належить поглиблювати знання психолого-педагогічних основ сімейного виховання і закономірностей психологічного та фізіологічного розвитку дітей, усвідомлювати громадянську необхідність розвитку фізично здорової, інтелектуальної, високоморальної особистості дитини.
Саме з метою надання класним керівникам конкретної методичної допомоги щодо організації, проведення заходів, спрямованих на співпрацю з батьками, нами була запропонована програма батьківської просвіти.
Намагаючись охопити для опрацювання з батьками широке коло питань, що стосуються виховання безпечної поведінки дітей, громадянської позиції, профілактики шкідливих звичок, теми згруповані навколо трьох основних змістовних ліній, що сприяють формуванню особистості:

  • Активна позиція щодо небезпек, що призводять до порушення прав людини та шкодять власному життю і здоров’ю;
  • Виховання свідомої громадянської позиції, мотивації до здорового способу життя;
  • Неприйняття шкідливих звичок.

Пропаганда здорового способу життя через засоби масової інформації
Цілеспрямовано ведеться пропаганда здорового способу життя через газету «Голос довіри», “Трибуна праці”, “Вісник Чорнобиля”.

Випуск інформаційних буклетів
Інформаційно-аналітичною службою щомісяця випускається і розповсюджується близько 1000 буклетів, що висвітлюють різні аспекти теми здорового способу життя.

Тим, хто проживає на екологічно забрудненій території, необхідно остаточно побороти в собі комплекс жертви і сформувати новий життєвий принцип – принцип особистої відповідальності, ініціативності, активної життєвої позиції, і в першу чергу – по відношенню до власного здоров’я. Це є одним з найважливіших завдань Центрів.

 

 
< Пред.   След. >

Голосования

Как настроение?
 

Статистика

Участников: 123
Новостей: 392
Ссылок: 47
Портал


Rambler's Top100

Сервер
Статистика посещаемости проектов ЦСПР

Каталоги
Zbir.info - Каталог каталогов
Каталог Хороших Сайтов

Трансляция