ЦСПР - центры социально-психологической реабилитации населения и его информирования по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы - являются структурными подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины. Центры начали создаваться в 1994 году по инициативе ЮНЕСКО в рамках Чернобыльской программы ООН - в Украине, России и Беларуси. В Украине работает 5 реабилитационных центров - в Бородянке, Боярке, Иванкове, Коростене и Славутиче. Об основных задачах ЦСПР, реализованных и реализуемых программах, проектах, а также о текущей работе наших специалистов вы сможете узнать на страницах портала CSPR.info и на сайтах-спутниках - блоге, форуме, веб-визитке, региональных и проектных интернет-ресурсах

 
Главная arrow Вопросы и ответы arrow 7. Интернет-конференция: новые ответы.

Консультации психологов, социальных педагогов. Индивидуальная, семейная и групповая работа. Тренинги

Веб-визитка Киево-Святошинского центра социально-психологической реабилитации (г.Боярка)
7. Интернет-конференция: новые ответы. Версия для печати Отправить на e-mail
22.04.2008

Відповіді на запитання, які були отримані в ході проведення Міжнародної інформаційної Інтернет – конференції, приуроченої 22-им роковинам Чорнобильської катастрофи (з 25 березня по 10 квітня 2008 року)

В даній публікації розміщено відповіді на запитання, які здебільшого стосуються законодавства, що регламентує подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.
 
Питання:
Чи будуть переглядатися на загальнодержавному рівні зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи?
Відповідь:
На теперішній час правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається Законом України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”
 
Статтею 2 цього Закону визначено, що межі зон переглядаються Кабінетом Міністрів України за поданням обласних рад на підставі експертних висновків Міністерства охорони здоров’я, Міністерства аграрної політики, Національної комісії з радіаційного захисту населення України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища і Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населенні від наслідків Чорнобильської катастрофи і затверджуються Верховною Радою України.

Чинними критеріями, віднесення до зон радіоактивного забруднення є значення щільності забруднення ґрунту радіонуклідами та доза опромінення людей, які проживають на цих територіях.

Критерії віднесення територій до таких, що зазнали радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, згідно із чинним законодавством
 

№№ зони
Назва зони радіоактивного забруднення
Дозовий критерій
(мЗв за рік)
Тимчасові критерії щільності забруднення території радіонуклідами (Кі/кв.км)
Ізотопи цезію
(137, 134)
Стронцій
(90)
Ізотопи
плутонію
1
Зона відчуження
Територія, з якої було проведено відселення у 1986 році
2
Зона безумовного (обов’язкового) відселення
Вище 5.0
Вище 15.0
Вище 3.0
Вище 0.1
3
Зона гарантованого добровільного відселення
Від 1.0
до 5.0
Від 5.0
до 15.0
Від 0.15
до 3.0
Від 0.01
до 0.1
4
Зона посиленого радіоекологічного контролю
Від 0.5
до 1.0
Від 1.0
до 5.0
Від 0.02
до 0.15
Від 0.005
до 0.01

 
За 22 років, що минули після аварії на Чорнобильській АЕС, природні процеси розпаду радіонуклідів та проведенні контрзаходи внесли суттєві корективи у структуру розподілу радіонуклідів 137Cs та 90Sr на території України.

Аналіз результатів моніторингу доз опромінення та визначення щільності забруднення ґрунтів свідчить, що на цей час 332 населених пункти, які віднесені до зон радіоактивного забруднення, можуть буті виведені за їх межи, а 431 населений пункт можуть бути переведеними із однієї зони до іншої.

Таким чином, відповідно до чинного законодавства, “статус населеного пункту” може бути переглянуто тільки за ініціативою обласних рад, які на підставі рішень місцевих рад, повинні звернутись до Кабінету Міністрів України з проханням про перегляд статусу населеного пункту.

За 22 роки, що минули з дня аварії на Чорнобильській АЕС, тільки шість сіл із Рівненської та Житомирської області були переведені із зони безумовного (обов’язкового) відселення до зони гарантованого добровільного відселення, відповідно вищезазначеної процедури.

Незважаючи на щорічну інформацію, яку надають центральні органи виконавчої влади місцевим радам, рішення щодо перегляду зон радами не приймаються. Це унеможливлює прийняття рішення щодо перегляду зон радіоактивного забруднення.

Шановний запитувач, якщо Вас цікавлять дані дозиметричної паспортизації, Ви можете ознайомитись з ними на сайті МНС у розділі “Чорнобиль”.
 
Питання:
Правда ли, что в Украине уже готовы решения по снятию 4-й зоны?
Відповідь:
Рішення щодо скасування в Україні 4 зоні немає і не може бути, оскільки це протирічить чинному законодавству. Інша справа, що не усі населенні пункти на теперішній час відповідають критеріям віднесення до 4 зони. Проте, рішення щодо їх виведення за межи зони радіоактивного забруднення розглядається тільки за ініціативою місцевих рад
 
Питання:
Чому в Україні не розробляються допустимі рівні вмісту Cs-137, Sr-90 в сільськогосподарській сировині та кормах?
Відповідь:
У 2007 році на замовлення Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи було розроблено "Проект допустимих рівнів вмісту 137Cs та 90Sr в тваринній та рослинній сировині". Для використання "Проекту допустимих рівнів вмісту 137Cs та 90Sr в тваринній та рослинній сировині", як державного нормативу його необхідно ввести в дію відповідно до чинного законодавства, узгодивши із усіма заінтересованими організаціями.

У документі визначено допустимі рівні вмісту 137Cs та 90Sr в сировині рослинного та тваринного походження, кормах для свійських тварин.

Документ розраховано для використання ветеринарними, санітарно-гігієнічними та іншими службами радіологічного контролю.

Метою документа є забезпечення неперевищення допустимого вмісту радіонуклідів у продуктах харчування.

Планується узгодити та затвердити допустимі норми вмісту в сировині до кінця 2008 року.
 
Питання:
- Почему сотрудникам Центров социально-психологической реабилитации и информирования населения, которые живут и работают в 3-4 зоне (зона усиленного радиологического контроля), регулярно задерживают выплаты заработной платы (2006 год - 6 месяцев, 2007 год - 4,5 месяца, 2008 год - 3 месяца), и не производится компенсация потери части заработной платы в связи с нарушением сроков ее выплаты?
- Уже много лет я хожу в Чернобыльский психологический центр на занятия.У нас уже весь город знает что много лет работникам центра не платят вовремя зарплату. Иногда даже по 3-4 месяца. Почему держава Украина так относится к психологам? Ведь кроме них нам за помощью идти некуда.
Відповідь:
На фінансування Центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи державним бюджетом передбачено відповідну суму коштів. Згідно з існуючим порядком, МНС як головний розпорядник, розподіляє кошти між розпорядниками нижчого рівня, а саме Київською та Житомирською обласними державними адміністраціями, які в свою чергу забезпечують фінансування Центрів. Кошти на утримання Центрів за І квартал Міністерством перераховано названим облдержадміністраціям у повному обсязі.
 
Питання:
Чи буде розширюватися мережа соціально-психологічних центрів в Україні?
Відповідь:
Розширення мережі центрів соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи передбачається з введенням в дію Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки», зокрема у Волинській області – 1, Київській області – 3 та Рівненській області – 1.
 
Питання:
Хотелось бы узнать, какая судьба у центров социально-психологической реабилитации населения, создание которых на пострадавших от Чернобыльской катастрофы территориях инициировала ЮНЕСКО, а затем долго поддерживала Чернобыльская программа ООН. Кажется, их было всего 13 – в Беларуси, России и Украине. Сколько их осталось сейчас, каким ведомствам они подчиняются, как решены вопросы их финансирования. (вопрос по отдельности к экспертам Беларуси, России и Украины)?
Відповідь:
Центри соціально-психологічної реабілітації населення та його інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи були створені впродовж 1994 –2000 рр. Міністерством з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи за підтримки Програми ЮНЕСКО-Чорнобиль та Чорнобильської Програми ООН в містах Бородянка, Боярка, Іванків, Славутич і Коростень (всього - 5) і підпорядковані Міністерству та облдержадміністраціям (Київській та Житомирській).

Кошти на утримання центрів передбачаються Законом України про Державний бюджет щорічно за бюджетною програмою “Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
 
Питання:
- Коли будуть виплачені гроші, інвалідам Чорнобиля, за путівку (з 2006 р. не отримували)? (Булавенко Н.І., інвалід Чорнобиля ІІ групи, ліквідатор І категорії, смт.Іванків).
- Коли будуть виплачуватися відшкодування за невикористану путівку? (Василенко Л.В., потерпіла ІІІ кат., смт.Іванків)
Відповідь:
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р. № 848 „Про розмір середньої вартості путівки для виплати компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2004 рік” було визначено розмір компенсації середньої вартості путівки для виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лише за 2004 рік, а на наступні 2005-2007 роки такого розміру не визначено.

Мінпраці було підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2005-2007 роки”, який на даний час знаходиться на погодженні в центральних органах виконавчої влади.
 
Питання:
Чи будуть переглядатись суми компенсаційних виплат на дітей (на даний час ця сума складає 3 грн. 30 коп. Та не змінювалась з 1990 року).
Відповідь:
Відповідно до пункту 6 статті 30 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” провадиться щомісячна виплата на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення.

З 25 квітня 2007 року розмір вказаної виплати встановлено постановою Кабінету Міністрів України № 649 «Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» і становить 16рн. 50 копійок (замість 3грн. 30 коп.).
 
Питання:
Меня интересует, где житель населенного пункта, пострадавшего от Чернобыльской катастрофы, может получить достоверную информацию о мере загрязненности территории на сегодняшний день (Киево-Святошинский район, Киевской области, Украина).
Відповідь:
Информацию о мере загрязненности территории на сегодняшний день Вы можете узнать, зайдя на сайт МЧС Украины (www.mns.gov.ua), на котором есть страничка «Чорнобиль». Необходимо зайти на неё и в разделе «Інфомаційно-довідкові матеріали» найти подраздел «Забруднення територій України (карти)». В строчку «Пошук населеного пункту» ввести название того населеного пункта, степень загрязнения которого вы хотите узнать. Откроется окно «Населені пункти», там выбрать название населеного пункта и кликнуть дважды по соответвенной ему клеточке «Карта». Появится карта с необходимым населенным пунктом, по красному кружочку которого кликнуть и откроется окно с информацией о степени загрязнения.
 
Питання:
- Які заходи вживаються або плануються щодо покращення діяльності Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі - ДРУ)?
- Объясните, пожалуйста, почему до сих пор не создан государственный реестр населения, которое причастно к ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС?
Відповідь:
Державний реєстр України створено відповідно до статті 16 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з метою найбільш ефективного виконання завдань медико-соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 571 було затверджено Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України, відповідно до якого головним завданням ДРУ є здійснення контролю за станом здоров’я, вивчення найближчих та віддалених медичних наслідків у осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

ДРУ, як багатофункціональна система, повинна сприяти розробленню та впровадженню профілактичних заходів, спрямованих на зниження негативних наслідків ЧК за рахунок забезпечення повного та якісного обліку. Формування інформаційних банків даних ДРУ здійснюється на трьох рівнях (державному, обласному, районному) шляхом збору та реєстрації паспортних даних осіб, які постраждали, даних їх диспансеризації та медичної допомоги, результатів виміряних і реконструйованих доз опромінення, соціологічних даних, а також результатів їх оброблення та аналізу.

Станом на початок 2008 року до складу ДРУ включено дані на 2 283 530 осіб, що становить 90% від загальної чисельності постраждалих осіб і свідчить про незавершеність створення реєстру.

Оцінку недоліків, що перешкоджають роботі ДРУ у повному обсязі й викликані недостатнім фінансуванням та організаційними заходами, було зроблено 5 березня 2008 року на засіданні Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України.

Відповідно до рекомендацій наданих Кабінету Міністрів України Комітетом Верховної Ради Міністерство організовує наступні заходи:
доопрацювання проекту Програми робіт на 2008-2011 роки по розвитку автоматизованої інформативної системи “Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (розробник Український центр інформаційних технологій та Національного Реєстру) з урахуванням пропозицій від регіонів та центральних органів виконавчої влади;
підготовка та внесення на розгляд бюджетної пропозиції на 2009 рік щодо фінансування Державного реєстру за бюджетною програмою “Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій функціонування ДРУ”;
розробка проекту Програми науково-методичного, інформаційного та аналітичного супроводу розвитку і функціонування ДРУ (розробник УЦІТ НР) та необхідного обґрунтування по кожному заходу;
опрацювання спільно з Міністерством транспорту та зв’язку питання щодо визначення механізму фінансування зазначених заходів у 2009 році в рамках Національної програми інформатизації з метою забезпечення функціонування ДРУ на регіональному рівні.
 
Питання:
Куда обращаться по вопросам определения «зон безопасности» мест выполнения работ в зоне отчуждения в 1988-90 годах для установления кратности оплаты труда с целью начисления пенсий?
Відповідь:
У 1988-90 роках термін „зона небезпеки” вже не застосовувався.
Розпорядженням Ради Міністрів Української РСР від 6 січня 1988 р. № 12-рс з 1 січня 1988р. терміном на три роки було встановлено за виконання робіт з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні відчуження провадити оплату праці за тарифними ставками і посадовими окладами у подвійному розмірі.
Цим же розпорядженням було надано право керівникам підприємств і організацій, що виконували роботи з експлуатації ЧАЕС і ліквідації наслідків аварії, а також начальнику Оперативної групи цивільної оборони СРСР застосовувати у виняткових випадках і на нетривалий термін за узгодженням з Міністерством атомної енергетики СРСР оплату праці у потрійному розмірі.
Для отримання роз’яснень про порядок оплати праці за виконання робіт з ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС у 1988-90 роках необхідно звертатись до Міністерства праці та соціальної політики за адресою: вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ-001.
 
Питання:
Кем осуществляется контроль продуктов питания на содержание в них радиоактивных отходов (неправильно, правильно – радиоактивных веществ)?
Відповідь:
На територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, впроваджено мережа радіаційного контролю, яка запобігає надходження забрудненої радіонуклідами продукції харчової, сільськогосподарської та лісової галузей до споживача. Згідно розподілу функцій радіологічними службами Міністерств та відомств забезпечується наступний контроль:
контроль вмісту радіонуклідів в сільськогосподарської продукції на всіх етапах її виробництва забезпечується радіологічними підрозділами Міністерства аграрної політики, у тому числі:
§ контроль продукції тваринництва - радіологічними відділами обласних і районних ветеринарних лабораторій;
§ контроль продукції рослинництва - радіологічними лабораторіями і дозиметричними постами обласних державних центрів охорони родючості грунтів і якості продукції;
§ контроль вмісту радіонуклідів в лісової продукції (гриби, ягоди, лікарські рослини, деревина тощо) забезпечується радіологічними підрозділами Державного комітету лісового господарства;
§ контроль вмісту радіонуклідів в продукції що закуповується та переробляється споживчою кооперацією на території забруднених областей забезпечується радіологічними лабораторіями та постами Центральної спілки споживчих товариств України;
§ контроль вмісту радіонуклідів в продуктах харчування на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування забезпечується радіологічними службами Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики;
§ контроль вмісту радіонуклідів в атмосфері та водної мережі забезпечується Державною гідрометеорологічною службою;
§ контроль вмісту радіонуклідів в продукції харчових ринків забезпечується лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи;
§ контрольні перевірки на вміст радіонуклідів в продуктах харчування, що виробляються в приватному, колективному та державному секторі, здійснюються радіологічними відділами обласних та районних санітарно-епідеміологічних станцій Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 2007 року вищезазначеними службами в зонах радіоактивного забруднення обстежено 507 216 проб сільськогосподарської і лісової продукції та продукції харчової промисловості. У зв`язку з перевищенням допустимих рівнів вмісту радіонуклідів відповідно до Державних гігієнічних нормативів рекомендовано до вилучення продукція, що виявлена у 6499 пробах (1,3%).
 
Питання:
Есть ли в продаже и где можно купить прибор индивидуального пользования для измерения уровня радиации?
Відповідь:
Найбільш відомими підприємствами України, які займаються розробкою, виготовленням та реалізацією апаратури радіаційного контролю, у тому числі і індивідуального використання, на сьогодні є Науково-виробниче підприємство "АтомКомплексПрилад" та Наукове-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр".
З метою вирішення питання щодо придбання приладів зазначених підприємств Вам рекомендується звернутися безпосередньо за такими адресами:
НВП "АтомКомплексПрилад": 02094, м. Київ, вул Мурманська, 1;
web: http://www.akp.kiev.ua;
Науково-виробниче приватне підприємство "Спаринг-Віст Центр":
79026, м. Львів, вул Володимира Великого, 33; тел.: 8-0322-97-11-15; факс: 8-0332-64-89-85; e-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ; web: http://www.ecotest.ua
 
Питання:
Для економічного розвитку постраждалих регіонів необхідне залучення інвестицій. Чи можливе присвоєння територіям зони пріоритетного розвитку для покращення інвестиційного клімату? Що для цього потрібно і хто має це зробити?
Відповідь:
Враховуючи визначення поняття "територія пріоритетного розвитку", що міститься у частині першій статті 415 Господарського кодексу України, уведення спеціального режиму інвестиційної діяльності з метою створення нових робочих місць можливе за таких умов:
наявність подання відповідного органу місцевого самоврядування (у межах міста, району);
наявність території (у межах міста, району), на якій склалися несприятливі соціально-економічні умови.
Разом з цим як перша частина, так і друга вказаної норми встановлюють правило, згідно з яким підстави і порядок здійснення господарської діяльності на території пріоритетного розвитку встановлюється законом.
Прикладом такого закону є Закон України від 3 грудня 1999 р. №1276-XIV "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Житомирській області" (зі змінами).
Окрім того, чинне законодавство містить також відповідні механізми стимулюючого характеру, що, наприклад, передбачено Законом України від 8 вересня 2005 р. № 2850-IV "Про стимулювання розвитку регіонів".
 
Питання:
Мне очень приятно, что возникла такая возможность задать свой вопрос и изложить свою проблему сразу двум Республикам. Я, Шлапак Анна Петровна, проживающая на жилплощади своего сына по адресу: Киевская обл. г. Славутич, Бакинский кв. 7\34, не имею своего собственного жилья, положенного мне по эвакуации из 30-км зоны. До эвакуации проживала Гомельская обл., Брагинский р-н, д.Крюки. Имела собственный дом и хозяйство. Во время эвакуации эвакуационное удостоверение было выписано Гомельская обл. Буда-Кошелевский р-н, д. Губичи. Но собственным жильем обеспечена не была. Этому есть подтверждающий документ Гомельского облисполкома. В 1987 году в д. Губичи я была только прописана по адресу моей дочери. В 1988 я самостоятельно уехала в Украину к своим детям. Мои оставшиеся четверо детей работали на ЧАЭС и проживали в г. Припять и по эвакуации остались в Украине. Переехала к воему сыну в г.Славутич, мне тогда было 62 года. Предоставив все документы и справки в Славутичский исполком меня поставили на внеочередую очередь для получения жилья с семьей моего сына в 1994 г.
Відповідь:
МЧС Украины неоднократно рассматривало Ваши обращения по жилищному вопросу и о результатах рассмотрения Вас было проинформировано. Ваше исковое заявление к исполкому Славутичского горсовета Киевской области об обязательстве взятия Вас на квартирный учет в список для внеочередного получения жилья было рассмотрено Славутичским городским судом, который своим решением от 26.12.2006 г. отказал в его удовлетворении. Апелляционная жалоба на это решение, была отклонена 20.04.2007 г. Апелляционным судом Киевской области и решение Славутичского городского суда оставлено без изменений. Верховный суд Украины также своим определением от 27.09.2007 г. отказал об открытии кассационного производства Вашей кассационной жалобы. Поэтому МЧС Украины не имеет юридических оснований для пересмотра Вашего заявления об обеспечении жильем.
 
Питання:
В смт. Брусилів Брусилівського району Житомирської області під час переселення населення з постраждалих територій від аварії на Чорнобильській АЕС було розпочато будівництво 2-ї черги центральної районної лікарні. На даний час ступінь готовності об’єкту становить 29,5%. Потреба в коштах на добудову, згідно кошторисної вартості, складає 10,5 млн.грн. Чи є надія в жителів району, що об’єкт буде добудовано?
Відповідь:
Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” за бюджетною програмою “Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми” (головний розпорядник – Міністерство регіонального розвитку та будівництва) передбачено видатки у – сумі 16 462,5 тис. грн., більшу частину яких планується направити на виконання невідкладних заходів у зоні відчуження. У зв’язку із обмеженим обсягом бюджетних призначень на виконання зазначеної програми, завершити будівництво 2-ї черги центральної районної лікарні у смт Брусилові Житомирської області немає можливості.
Проте, Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” передбачено:
§ субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток – 1180000,0 тис. гривень. Головний розпорядник зазначених коштів – Міністерство регіонального розвитку та будівництва;
§ додаткову субвенцію на соціально-економічний розвиток Житомирській області через міжбюджетні взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами на 2008 рік – 64 486,0 тис. грн. (додаток № 7 до Державного бюджету на 2008 рік).
Порядок використання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток затверджується Кабінетом Міністрів України.
Перелік об’єктів, що фінансуватимуться за рахунок коштів зазначеної субвенції, відповідно до вимог Порядку формується за пропозиціями обласних (міських) державних адміністрацій.
Тому питання фінансування будівництва 2-ї черги центральної районної лікарні у смт Брусилові необхідно вирішувати за рахунок зазначених субвенцій.
 
Питання:
Хто, знаходячись в черзі на обліку в загальнообласному реєстр для поліпшення житлових умов громадян, як постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорія, мають першочергове право для забезпечення житлом?
Відповідь:
З метою раціонального використання коштів, що спрямовуються на поліпшення житлових умов, сімей Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська і Севастопольська міські державні адміністрації ведуть реєстри:
осіб віднесеним до категорії 1, які перенесли променеву хворобу будь-якого ступеня або стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи;
сімей, що втратили годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа громадян, віднесених до категорії 1;
сімей, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду.
У реєстрах окремо виділяються:
особи, які страждають хронічними захворюваннями відповідно до затвердженого МОЗ переліку хронічних захворювань, за наявності яких неможливе проживання в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї;
сім’ї, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду;
сім’ї, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до категорії 1;
особи, віднесені до категорії 1, інвалідність яким встановлено безстроково та які проживають у гуртожитках, комунальних квартирах або житлових приміщеннях, що не відповідають встановленим санітарним та технічним вимогам.
З числа осіб внесених до відповідного реєстру, житлові умови поліпшуються у першу чергу громадянам, які страждають хронічними захворюваннями відповідно до затвердженого МОЗ переліку хронічних захворювань, за наявності яких вони не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї, сім’ям, у складі яких є діти, що стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду.
 
Питання:
“Согласно статьи 20 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, потерпевших вследствие Чернобыльской катастрофы» инвалиды категории 1 должны обеспечиваться жильем на протяжении года. Будут ли внесены изменения у вышеуказанную статью?“.
Відповідь:
Министерством по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делах защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы внесено предложение в законопроект «О внесении изменений и дополнений к Закону Украины «О статусе и социальной защите граждан, потерпевших вследствие Чернобыльской катастрофы» пункт 10 статьи 20 изложить в следующей редакции:

“внеочередное обеспечение жилой площадью лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий (включая семьи погибших или умерших граждан). Кабинет Министров Украины ежегодно выделяет, а главный распорядитель по вопросам ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы направляет Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским государственным администрациям целевым назначением средства согласно количеству семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, для приобретения и строительства жилья. Финансирование осуществляется из Государственного бюджета Украины.”
 
Питання:
Чи до кінця ХХІ століття за державний кошт буде завершена газифікація сіл Іванківщини - району, який межує із зоною відчуження?
Відповідь:
Починаючи з 2005 року в Законі України про Державний бюджет України, передбачаються видатки на соціально-економічний розвиток населених пунктів.
Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” передбачено:
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи з енергозбереження, у тому числі оснащення інженерних вводів багатоквартирних житлових будинків засобами обліку споживання води і теплової енергії, ремонт і реконструкцію теплових мереж та котелень, будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів – 600 000 тис. гривень. Головним розпорядником цих коштів є Міністерство з питань житлово-комунального господарства;
міжбюджетні трансферти (дотація вирівнювання з державного бюджету) на 2008 рік (додаток № 6 до Державного бюджету на 2008 рік) Іванківському району становлять 23 166,7 тис. грн.;
додаткову субвенцію на соціально-економічний розвиток Київській області через міжбюджетні взаємовідносини державного бюджету з місцевими бюджетами на 2008 рік – 45 842,3 тис. грн. (додаток № 7 до Державного бюджету на 2008 рік).
У той же час зазначеним Законом України за бюджетною програмою “Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми” передбачено видатки у сумі 16 462,5 тис. грн., основну частину яких направлено на виконання невідкладних заходів у зоні відчуження, на яку не поширюються вказані субвенції.
Враховуючи вищевикладене, питання фінансування будівництва газифікації населених пунктів Іванівського району повинно вирішуватися за рахунок вищезазначених субвенцій.
 
Питання:
Чи буде поновлено безплатний проїзд в електричках для дітей, віднесених до потерпілих від Чорнобильської катастрофи?
Відповідь:
Пунктом 3 статті 30 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачено безплатний проїзд у межах України на всіх видах транспорту (крім таксі) дитині та особі, яка супроводжує хвору дитину до місця лікування (реабілітації), оздоровлення та назад (за направленням медичних закладів).

Крім того, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, пунктом 1 частини ІІІ статті 30 передбачено безплатне користування всіма видами міського та приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України.

Іншого чинним законодавством не передбачено.
 
Питання:
Чи буде виконуватись пункт 6 статті 30 Закону?
Відповідь:
Законом України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” внесено зміни до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, зокрема до пункту 6 статті 30. Так, пунктом 6 статті 30 Закону передбачено щомісячну виплату незалежно від інших виплат на кожну дитину шкільного віку, яка евакуйована із зони відчуження або народилася після 26 квітня 1986 року від батька, який на час настання вагітності матері має підстави належати до категорії 1 або 2, або матері, яка на час настання вагітності або під час вагітності має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну дитину, яка проживала у зоні безумовного (обов`язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення. Виплати проводяться у порядку та розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. № 649 „Про встановлення розмірів виплат деяким категоріям громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Відповідно до пункту 2 постанови вказана виплата становить 16,5 гривень.
 
Питання:
Чи збережено пункт 4 статті 30 Закону (вступ поза конкурсом у державні вищі учбові заклади)?
Відповідь:
Пунктом 4 частини ІІІ статті 30 Закону дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою, передбачено вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов`язковим наданням гуртожитку на час навчання тим, хто не має житла, і гарантованою виплатою підвищеної стипендії у порядку та розмірах, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 „Деякі питання стипендіального забезпечення”, незалежно від місця навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні школи та професійно-технічні заклади освіти з відзнакою (відмінними оцінками), приймаються без екзаменів до державних вищих закладів освіти за результатами співбесіди. Зазначені особи навчаються в цих закладах освіти за рахунок держави.

Дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття, надаються пільги, передбачені пунктом 4 частини третьої цієї статті.

Дітям до досягнення повноліття, які до вступу в державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за межами зони забруднення, мали підстави для отримання категорії 4, надаються пільги, передбачені пунктом 4 частини третьої цієї статті.

Тобто, пільги щодо вступу до навчальних закладів Законом передбачено для дітей, які мають відповідні підстави визначені цим Законом.
 
Питання:
Я, Дем`яновський В.Ф., ліквідатор аварії на ЧАЕС у 1986р., інвалід ІІІ групи, І категорії, проживаю у м.Дрогобичі Львівської обл. Мені не виплатили компенсації за невикористані санаторно-курортні путівки за 2005, 2006 і 2007 роки. Прошу Вас дати мені відповідь, де я маю звернутися про повернення компенсацій.
Відповідь:
Постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2005 р. № 848 „Про розмір середньої вартості путівки для виплати компенсації особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2004 рік” було визначено розмір компенсації середньої вартості путівки для виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, лише за 2004 рік, а на наступні 2005-2007 роки такого розміру не визначено.

Мінпраці було підготовлено проект постанови Кабінету Міністрів України „Про розмір та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, за 2005-2007 роки”, який на даний час знаходиться на погодженні в центральних органах виконавчої влади.
 
Питання:
Имеет ли приоритет в улучшении жилищных условий ликвидатор категории 2, афганец, если его семья в составе 4-х человек (жена, семнадцатилетний сын, мать-инвалид 2-ой группы) проживает в однокомнатной квартире жилой площадью 19 кв. метров (состоит на квартучёте с 2000 года)? Лакуста М.В., ликвидатор 2-ой категории.
Відповідь:
Согласно пункта 3 статьи 21 Закона Украины “О статусе и социальной защите граждан, потерпевших в результате Чернобыльской катастрофы”, лица, отнесенные к категории 2, имеют право на внеочередное обеспечение жилой площадью, даже если они обеспечены жилой площадью ниже уровня средней обеспеченности граждан в данном населенном пункте.

Очередность предоставления жилых помещений определяется по времени взятия на учет (включения в отдельный список лиц, которые пользуются правом внеочередного предоставления жилых помещений).

Жилые помещения в домах жилищного фонда местных советов предоставляются местными органами исполнительной власти с участием общественной комиссии по жилищным вопросам. (пункты 38, 57 постановления Совета Министров УССР и Украинского республиканского совета профсоюзов от 11 декабря 1984 г. № 470 “Об утверждении Правил учета граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и предоставления им жилых помещений в Украинской ССР”).

Такое же право имеют и воины-афганцы, списки, которых на улучшение жилищных условий местными органами исполнительной власти ведутся отдельно от списков “чернобыльцев”.

Справочно. Сейчас на квартирном учете по Украине – 10542 семьи инвалидов-чернобыльцев, которые должны обеспечиваться жильем на протяжении года, 15591 семей участников ликвидации категории 2 . Первые из них стоят в очереди с 1992-1993 года.
 
Питання:
Чи є можливість виїхати по переселенню до чистої зони? Куди звертатись?
Відповідь:
Порядок відселення та самостійного переселення громадян з територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС визначено постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 1992 р. № 706.
Громадянин, який виявив бажання самостійно переселитися із зон безумовного (обов’язкового), гарантованого добровільного відселення та посиленого радіоекологічного контролю повинен отримати направлення для переселення та працевлаштування.
Для цього необхідно подати заяву до районної державної адміністрації за підписом усіх повнолітніх членів сім’ї та довідки про склад сім’ї. Для зони посиленого радіоекологічного контролю додатково подається висновок лікарсько-консультаційної комісії про неможливість проживання у цій зоні для сімей у складі яких є вагітні жінки або діти до 18 років.

Направлення видається відповідною обласною державною адміністрацією за попереднім оформлення його районною державною адміністрацією або виконкомом міської (міст обласного підпорядкування) Ради.

З отриманим направленням громадянин звертається до обласної державної адміністрації за обраним місцем переселення для реєстрації та визначення конкретного місця проживання, з’ясування питань щодо шляхів забезпечення житлом. Це треба зробити протягом трьох місяців від дня отримання направлення, інакше направлення втрачає чинність. Зміна адреси переселення допускається лише один раз.

Довідково. Нині на квартирному обліку на отримання житла по переселенню в областях України перебуваю 15321 сімей переселенців із забруднених територій, перші з яких перебувають у черзі з 1990-1991 року.
 
Питання:
На протязі останніх семи років м.Сєвєродонецьку не виділяються кошти з Чорнобильського Фонду по соціальній програмі “Забезпечення житлом громадян. які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. Просимо роз’яснити:
- які заходи плануються надалі щодо надання та поліпшення житла громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, чи не передбачається виділення додаткових коштів на вирішення цієї проблеми?
Відповідь:
В останні роки фінансування програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» здійснюється за рахунок державного бюджету. У відповідності до Бюджетного кодексу України, щорічно після затвердження Верховною Радою України Державного бюджету України, Кабінетом Міністрів України затверджується порядок використання бюджетних коштів за конкретними бюджетними програмами. Цього року, це постанова Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 230 «Про затвердження Порядку використання у 2008 році коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Ні раніше, ні нині, бюджетні кошти для придбання житла постраждалим централізовано в конкретні населені пункти не направлялись. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня визначаються відповідні обласні органи, які здійснюють придбання житла у відповідності до чинного законодавства.

Визначені бюджетом цього року обсяги в 69 млн. грн., розрахунково дадуть змогу придбати в цьому році 305 квартир для постраждалих, які перебувають на квартирному обліку. Всього в Україні стоїть на обліку 41454 таких сімей.

На виконання пріоритетних завдань, визначених Законом України “Про Загальнодержавну програму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2006-2010 роки” передбачено щорічні обсяги видатків з Державного бюджету України за статтею "Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" - 115 млн. грн. у 2008 році, по 125 млн. грн. відповідно у 2009-2010 роках.

Зокрема у 2008 році, передбачені Загальнодержавною програмою видатки у сумі 115 млн. грн. дали б змогу придбати 34216 кв. м житла (590 квартир) у цінах 2007 року (півтора відсотка від потреби). Тому МНС на різних рівнях піднімає питання про внесення змін в Додаток 3 до розділу І Закону України «Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» щодо встановлення видатків за бюджетною програмою КПКВ 3201200 «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» в обсязі 115 млн. гривень.
 
Питання:
После аварии на ЧАЭС было начато создание реестра населения, связанного с аварией на Чернобыльской АЭС. Какое состояние этого реестра и когда он будет закончен? Где можно в открытом виде посмотреть реестр.
Відповідь:
Державний реєстр України створено відповідно до статті 16 Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” з метою найбільш ефективного виконання завдань медико-соціального забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 року № 571 було затверджено Положення про організацію і функціонування Державного реєстру України, відповідно до якого головним завданням ДРУ є здійснення контролю за станом здоров’я, вивчення найближчих та віддалених медичних наслідків у осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
ДРУ, як багатофункціональна система, повинна сприяти розробленню та впровадженню профілактичних заходів, спрямованих на зниження негативних наслідків ЧК за рахунок забезпечення повного та якісного обліку. Формування інформаційних банків даних ДРУ здійснюється на трьох рівнях (державному, обласному, районному) шляхом збору та реєстрації паспортних даних осіб, які постраждали, даних їх диспансеризації та медичної допомоги, результатів виміряних і реконструйованих доз опромінення, соціологічних даних, а також результатів їх оброблення та аналізу.
Станом на початок 2008 року до складу ДРУ включено дані на 2 283 530 осіб, що становить 90% від загальної чисельності постраждалих осіб і свідчить про незавершеність створення реєстру.
Оцінку недоліків, що перешкоджають роботі ДРУ у повному обсязі й викликані недостатнім фінансуванням та організаційними заходами, було зроблено 5 березня 2008 року на засіданні Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Верховної Ради України.
Відповідно до рекомендацій наданих Кабінету Міністрів України Комітетом Верховної Ради Міністерство організовує наступні заходи:
§ доопрацювання проекту Програми робіт на 2008-2011 роки по розвитку автоматизованої інформативної системи “Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (розробник Український центр інформаційних технологій та Національного Реєстру) з урахуванням пропозицій від регіонів та центральних органів виконавчої влади;
§ підготовка та внесення на розгляд бюджетної пропозиції на 2009 рік щодо фінансування Державного реєстру за бюджетною програмою “Комплексне медико-санітарне забезпечення та лікування онкологічних захворювань із застосуванням високовартісних медичних технологій функціонування ДРУ”;
§ розробка проекту Програми науково-методичного, інформаційного та аналітичного супроводу розвитку і функціонування ДРУ (розробник УЦІТ НР) та необхідного обґрунтування по кожному заходу;
§ опрацювання спільно з Міністерством транспорту та зв’язку питання щодо визначення механізму фінансування зазначених заходів у 2009 році в рамках Національної програми інформатизації з метою забезпечення функціонування ДРУ на регіональному рівні
 
Питання:
Покажите, пожалуйста, статистику состояния здоровья жителей г. Славутича за последние 15-20 лет.
Відповідь:
Для осуществления контроля над состоянием здоровья пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы создан Государственный реестр Украины, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы (дальше – Государственный реестр).
Формирование информационного банка данных Государственного реестра осуществляется путем сбора и регистрации паспортных данных пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, данных их диспансеризации и медицинской помощи.
Ежегодно Украинский центр информационных технологий и Национального реестра (УЦИТ и НР) направляет для регионов формы диспансеризации, после чего, уже в обобщенном виде, данные поступают из областей и районов в УЦИТ и НР для последующей обработки и анализа по областям, без уточнения по отдельным населенным пунктам.
По имеющимся на сегодня данным в Киевской области (отдельных данных по г. Славутичу нет) по всем заболеваниям для всех категорий пострадавших наблюдается значительное снижение показателей.
Так, для категории «пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы» с 2007 года по сравнению с 2006 годом оно составило 561, 55 % (соответственно в 2006 г.- 42 286 человек, в 2007г. – 6 392 чел.*).
Для категории «участники ликвидации на ЧАЭС» - 202,62 %, (соответственно в 2006 г. – 3 465 человек, в 2007 г. –1 145 чел.).
Для категории «потерпевшие в результате Чернобыльской катастрофы» - 17,03 % (2006 г. –31 606 чел., 2007 г. – 3 640 чел.).
Для категории «дети, пострадавшие в результате ЧК» - 260,54 % (2006г. – 4 038 чел., 2007г. – 1 120 чел.).
Для категории «родившиеся после 26 апреля 1986 года от родителей, отнесенных к пострадавшим» - 345,20 % (2006 г. – 7 141 чел., 2007 г. – 1 604 чел.).
Для категории «детей, потерпевших в результате ЧК, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях» - 522,88 % (2006 г. – 2 722 чел., 2007 г. – 437 чел.).
 
*все данные приведены из расчета на 10 000 человек (в соответствии с контингентом).
Информация по состоянию на 01.03.2008 г.
 
Питання:
Підкажіть як можна (і чи треба) одержати дозвіл на відвідування зони відчуження?
Відповідь:
Відповідно до статті 8 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» управління зоною відчуження, а також зоною безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів з населених пунктів, віднесених до цієї зони, здійснює спеціальний підрозділ МНС України – Адміністрація зони, яка має статус юридичної особи, організовує та координує проведення всіх заходів на території зони відчуження, а також зони безумовного (обов»язкового) відселення.
Дозвіл на відвідування зони відчуження обов’язковий! Його надає Адміністрація зони. Для цього потрібно звернутися з листом до зазначеної адміністрації, в якому вказати мету візиту, маршрут, склад групи.
 
Питання:
Які зміни внесено до „чорнобильського” законодавства?
Відповідь:
З 1 січня 2006 року набрав чинності Закон України „Про внесення зміни до статті 20 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, який передбачає поширення пільги, визначеної пунктом 26 цієї статті (вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів та на курси для професійного навчання), на неповнолітніх дітей громадян, віднесених до категорії 1 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Законом України „Про внесення змін до статті 11 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачено віднесення осіб, які досягли повноліття, з числа зазначених у статті 27 цього Закону, та яким у дитячому році встановлено причинний зв’язок інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи, за умови проходження переогляду у спеціалізованій медико-соціальній експертній комісії, до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” (змінено статті 50, 51, 52 та 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”), передбачено суттєве підвищення розмірів пенсійних виплат, встановлених Законом.

Вирішено питання щодо застосування показника прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, як розрахункової величини для визначення розмірів пенсійних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (а не мінімальної пенсії за віком).

Тобто підвищуються розміри:
§ додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, віднесеним до категорій 1, 2, 3 та 4,
§ щомісячної компенсації сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи,
§ мінімальної пенсії по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи.
При цьому розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначатиметься на момент виплати законом про Державний бюджет України і не коригуватиметься іншими нормативно - правовими актами.

Обчислення середнього заробітку для нарахування пенсії, призначення та перерахунок пенсії, оформлення документів для її виплати здійснюється органами Пенсійного фонду України за місцем проживання за нормами пенсійного законодавства.

Відповідно до пункту 26 частини першої статті 20, пункту 1 частини першої статті 21, пункту 6 частини першої статті 22, пункту 1 частини першої статті 23, пункту 4 частини третьої статті 30, а також за умови реєстрації на території зони посиленого радіоекологічного контролю до вступу в навчальний заклад та виїзду на період навчання з цієї території або навчання на цій території (відповідно до пункту 1 частини першої статті 23, частини шостої статті 30 Закону) учням та студентам з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачається виплата підвищення до стипендії у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.

На цей час порядок виплати та розміри підвищення до стипендії постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи громадянам врегульовано постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 р. № 165 „Деякі питання стипендіального забезпечення”.
 
Питання:
Чи існують якісь компенсації персоналу Чорнобильської АЕС, який було залучено на ліквідацію аварії на Чорнобильській АЕС у 1986-1988 роках з Росії та інших республік СРСР?
Відповідь:
Статтями Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон) встановлено гарантовані державою компенсаційні виплати, доплати, допомоги та пільги, які стосуються усіх постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян відповідно до категорій.
Відповідно до статті 65 Закону підставою для надання пільг, встановлених цим Законом, є посвідчення „Учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС” або „Потерпілий від Чорнобильської катастрофи”, що підтверджує статус громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Статтею 66 Закону визначено, що громадяни інших держав, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, користуються всіма пільгами , що передбачені цим Законом, у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну.
 
 
 
< Пред.   След. >

Голосования

Как настроение?
 

Статистика

Участников: 123
Новостей: 392
Ссылок: 47
Портал


Rambler's Top100

Сервер
Статистика посещаемости проектов ЦСПР

Каталоги
Zbir.info - Каталог каталогов
Каталог Хороших Сайтов

Трансляция