ЦСПР - центры социально-психологической реабилитации населения и его информирования по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы - являются структурными подразделениями Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины. Центры начали создаваться в 1994 году по инициативе ЮНЕСКО в рамках Чернобыльской программы ООН - в Украине, России и Беларуси. В Украине работает 5 реабилитационных центров - в Бородянке, Боярке, Иванкове, Коростене и Славутиче. Об основных задачах ЦСПР, реализованных и реализуемых программах, проектах, а также о текущей работе наших специалистов вы сможете узнать на страницах портала CSPR.info и на сайтах-спутниках - блоге, форуме, веб-визитке, региональных и проектных интернет-ресурсах

 
Главная arrow Вопросы и ответы arrow 9. Интернет-конференция: новые ответы.

Консультации психологов, социальных педагогов. Индивидуальная, семейная и групповая работа. Тренинги

Веб-визитка Киево-Святошинского центра социально-психологической реабилитации (г.Боярка)
9. Интернет-конференция: новые ответы. Версия для печати Отправить на e-mail
23.04.2008

Відповіді на запитання, які були отримані в ході проведення Міжнародної інформаційної Інтернет – конференції, приуроченої 22-им роковинам Чорнобильської катастрофи (з 25 березня по 10 квітня 2008 року)

На питання вілповідають українські експерти.
 
Відповідає Проф., д.мед.н., ДУ "Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України" Корзун Віталій Наумович.
 
Питання:
Какое количество йода необходимо употреблять для нормального развития плода в утробе матери во время беременности?
Відповідь:
Суточная доза в йоде беременной женщины составляет 250 мкг.
 
Відповідає завідувач сектора місцевого самоврядування відділу стратегій управління регіональним розвитком Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат наук з державного управління Кушнір М.О.
 
Питання:
Який порядок ведення діловодства громадськими організаціями. Чи є нормативно-правові акти з цього питання?
Відповідь:
Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України від 16 червня 1992 р. "Про об`єднання громадян" (зі змінами) об`єднання громадян, створені ними установи та організації зобов`язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

Таким чином, цей Закон України не містить положень, що стосуються ведення діловодства у об`єднаннях громадян. Проте питання доцільності чи не доцільності ведення такої категорії справ у громадській організації слід розглядати з урахуванням вимог статті 32 Закону України від 24 грудня 1993 р. № 3814-XII "Про Національний архівний фонд та архівні установи": "Стаття 32. Архівні підрозділи об`єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності. Об`єднання громадян і релігійні організації, а також підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають право створювати архівні підрозділи для постійного або тимчасового зберігання документів, що не належать державі, територіальним громадам, передавати документи Національного архівного фонду на зберігання до державних та інших архівних установ. Зазначені юридичні особи зобов`язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому цим Законом, та протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб вустановленому законодавством порядку погодити свою номенклатуру справ з однією з державних архівних установ або архівним відділомміської ради. Мінімальні строки зберігання архівних документів юридичними особами, зазначеними у частині першій цієї статті, визначаютьсяцентральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи іділоводства, якщо інше не передбачено законом. У разі ліквідації зазначених юридичних осіб ліквідаційні комісії зобов`язані забезпечити збереженість їх архівних документів і за погодженням із центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства або уповноваженою ним архівною установою визначити місце подальшого зберігання архівних документів цих юридичних осіб. Положення про архівні підрозділи об`єднань громадян, релігійних організацій, а також підприємств, установ та організацій, заснованих на приватній формі власності, затверджуються їх засновниками з урахуванням рекомендацій центрального органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства."

Також слід звернути увагу і на вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348 "Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації".
Що ж до питання безпосереднього ведення діловодства громадською організацією, пропонуємо взяти за взірець положення Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 (зі змінами).
 
Отвечают директор ИЭРГ НЦРМ, профессор В.А. Бузунов и зав. лаборатории эпидемиологии рака НЦРМ АМНУ, профессор А.Е. Присяжнюк
 
Питання:
Проводилась ли объективная оценка медицинских последствий аварии на ЧАЭС у «ликвидаторов» первого этапа (апрель-июнь 1986г.)? Каковы результаты?
Відповідь:
Післяаварійний період відзначився суттєвим ростом широкого спектру непухлинних захворювань в учасників ЛНА на ЧАЕС.
Із онкопатологіі серед “ліквідаторів” 1986-1987 рр., евакуйованого дорослого та дитячого населення і мешканців радіактивно-забруднених територій достовірно збільшилась (порівняно з популяційним рівнем) частота раку щитоподібної залози.
Серед “ліквідаторів” 1986-1987 рр. встановлено достовірний ріст частоти лейкемії.
Серед жінок – учасниць ЛНА на ЧАЕС 1986-1987 рр. виявлено збільшення частоти раку молочної залози.
У перспективі очікується додатковий радіаційноіндукований вихід інших солідних раків (печінки, стравоходу, товстої кишки та ін.).
 
Питання:
Які захворювання спричинила аварія на ЧАЕС?
Відповідь:
У структурі поширеності хвороб провідні місця посідають хвороби серцево-судинної, нервової системи та органів чуття, систем травлення і дихання, щитоподібної залози, сечостатевої та кістково-м’язової систем.

Встановлено, що дози зовнішнього опромінення всього тіла в діапазоні від 0,1 до 1 Гр можуть бути фактором ризику розвитку непухлинної захворюваності в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1986-1987 рр., евакуйованого населення, яке мешкало в м. Прип’яті та 30-км зоні.
 
Питання:
Почему отсутствует бесплатный профилактический осмотр жителей, проживающих на загрязненных территориях?
Відповідь:
В соответствии с Законом Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы» включая и население зон радиационного загрязнения, ежегодные медицинские осмотры состояния здоровья пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы проводятся бесплатно.
(Бузунов В.А.)
 
Питання:
В какой мере увеличилось заболевание детей онкологической патологией после Чернобыльской аварии?
Відповідь:
По результатам эпидемиологических исследований, выполненных в НЦРМ АМН Украины, установлено, что среди популяции населения, облученной радионуклидами йода в детском возрасте (0-18 лет) достоверно возросла частота рака щитовидной железы (А.Е. Присяжнюк)
 
Отвечает зав. отделом психоневрологии НЦРМ, д-р мед.наук, профессор К.Н..Логановский
 
Питання:
В чем причины ускорения темпов биологического старения ликвидаторов, установленного рядом исследователей (Н.А.Алтухова с соавт. «Медицинская радиология и радиационная безопасность», 2007, № 5)?
Відповідь:
Ускорение старения участников ликвидации последствий аварии (УЛПА ) на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС ) можно наиболее правильно объяснить влиянием комплекса факторов катастрофы - как стресса , так и радиации . Безусловные доказательства существования радиационно ускоренного старения (особенно при действии малых доз ) до сих пор не получены .Открытой проблемой остается также и то , являются ли найденные эффекты именно ускоренным старением или же результатом возникновения различных заболеваний . Поэтому причины ускоренного старения у УЛПА на ЧАЭС требуют дальнейших исследований .
 
Отвечают , д-р мед.наук Д.А. Белый и , д-р мед.наук П.А. Федирко
 
Питання:
Сколько случаев местных лучевых поражений, рака кожи, лучевых катаракт зарегистрировано у ликвидаторов аварии?
Відповідь:
Лучевые ожоги кожи. В 1986 году местные лучевые поражения кожи диагностированы у 51 пациента: 9 чел. – ОЛБ 0, 11 – ОЛБ 1 ст., 20 – ОЛБ 2 ст., 11 – ОЛБ 3 ст. Из этого числа ожоги отдельных участков кожи 1 ст. тяжести были у 38 чел., 2 ст. – у 21 и 3 ст. – у 4 пациентов (все ОЛБ 3 ст.). На начало 2008 года изменения кожи, связанные с лучевыми ожогами, остались только у 23 пациентов. Характер поздних изменений: атрофия, шелушение, телангиэктазии, гипо- и гиперпигментация, кератоз, фиброз и трофические язвы.

1 случай базилиомы волосистой части головы у пациента с ОЛБ в 2006 году.

Лучевая катаракта. За 23-летний послеаварийный период диагностирована у 24 пациентов (3 чел. – ОЛБ 0, 3 – ОЛБ 1 ст., 8 – ОЛБ 2 ст., 10 – ОЛБ 3 ст.). По состоянию на начало 2008 года лучевая катаракта обоих глаз 1 стадии определена у 15 пациентов, 2 стадии – у 4, 3 стадии – у 1 и 4 стадии у 4 пациентов. Всем 4-м пациентам с катарактой 4 стадии произведена экстракция катаракты с имплантации искусственного хрусталика.
 
Отвечает зав. отделом радиационной педиатрии, врожденной и наследственной патологии, д-р мед. наук, профессор Е.И. Степанова.
 
Питання:
Безопасно ли грудное вскармливание детей женщинами, которые постоянно проживают в зоне радиоактивного загрязнения?
Відповідь:
Грудное вскармливание детей женщинами, постоянно проживающими на загрязненных территориях, безопасно, если она употребляет "чистые" продукты питания. Поэтому необходим радиометрический контроль при употреблении в пищу овощей и фруктов, выращенных на приусадебных участках, а также молочных и мясных продуктов из личных хозяйств.
 
Питання:
В какой мере увеличилось количество врожденных патологий развития у детей, которые проживают на территориях, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы?
Відповідь:
Медико-статистические данные МЗ Украины и данные Государственного регистра Украины свидетельствует о том, что у детей, родившихся у облученных лиц, с большей частотой регистрируются врожденные пороки развития (ВПР). Так, заболеваемость ВПР этого контингента детей в течение 1992-1998 гг. превышала показатели заболеваемости детей Украины. Наиболее высокие показатели отмечались в 1992-1993 гг. Начиная с 1994-1996гг. наблюдалось снижение регистрации ВПР (на 37,5%). Если в 1992 г. заболеваемость ВПР детей, родившихся от облученных лиц, превышала заболеваемость детей Украины 2,2 раза, то к 1999 г. эти показатели практически сравнялись.

Наибольшая частота ВПР регистрировалась у детей, родившихся у ликвидаторов 1986-1987 гг. В динамике послеаварийного периода этот показатель изменялся следующим образом: 1987 г. – 107,1; 1988 г. – 113,1; 1989 г. – 94,7; 1990 г. – 101,9; 1991 г. – 85,1; 1992 г. – 74,4; 1993 г. – 59,9; 1994 г. – 32,5; 1995 г. – 46,0; 1996г. – 29,0; 1997 г. – 60,0 на 1000, то есть по мере увеличения времени, прошедшего после прекращения контакта отца с радиационным фактором, количество детей, родившихся с ВПР, снижалось.

Таким образом, наиболее высокая частота ВПР отмечалась у детей, родившихся в первые послеаварийные годы.
 
Отвечают Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, д-р мед. наук, профессор Омельянец Н.Н. и зав. отделом детской гематологии НЦРМ, д-р мед.наук.Е.М. Бруслова
 
Питання:
Как соотносится детская смертность в пострадавших регионах с другими относительно благополучными регионами?
Відповідь:
1) Статистической информации о смертности детей в возрасте до 1 года по зонам радиоактивного загрязнения на сегодняшний день нет.

2) С учетом эпидемиологического анализа подтверждается зависимость повышения детской смертности от действия острого облучения в первый год и хронического - в последующие годы после катастрофы. С учетом этих данных можно признать, что в наиболее пострадавших районах (Лугинский, Народичский, Овручский Житомирской области, Полесский – Киевской области) повышенное облучение в результате Чернобыльской катастрофы является опасным для здоровья людей.

Медико-демографические исследования в отдаленный период после катастрофы продолжаются для выявления влияния ее последствий на поколения, которые рождаются от облученных родителей и проживают на радиоактивно загрязненных территориях.
 
Питання:
Сразу после аварии врачи, в т.ч. западные, говорили о том, что самые страшные последствия Чернобыльской катастрофы ожидаются через 15-20 лет (особенно онкология и патологии новорожденных). Почему же сейчас говорят, что все в порядке?
Відповідь:
1. Полученные в Государственном учреждении «Научный центр радиационной медицины АМН Украины» до 2000 года данные о заболеваемости младенцев не дают основания согласиться с тем, что с патологией новорожденных все в порядке. Выполненными в 1997-2004 годах в рамках международного проекта по Франко-Немецкой Инициативе исследованиями выявлено повсеместное статистически достоверное увеличение заболеваемости младенцев. По сравнению с 1991 г. заболеваемость младенцев возросла в 2000 г. на 21,4 % в Житомирской области, на 41 % - в Киевской области, на 34,6 % - в Полтавской области и на 42,6 % - в Украине.

К сожалению, в связи с отсутствием в стране данных о дозах облучения младенцев выявить ее зависимость от действия радиации не представляется возможным.

2. Аналіз показників захворюваності лейкеміями дітей, які проживають на територіях Київської, Житомирської, Чернігівської областей України не виявив різниці у частоті роз-витку гострих лімфо- та мієлобластних варіантів лейкемій та хронічної мієлоїдної лейкемії до та після аварії, а також порівняно з рівнем по Україні в цілому. Однак після аварії збіль-шилась частка дітей, які захворіли на онкогематологічну патологію у віці до одного року життя та осіб старших за 12 років. Крім того, збільшилась частка дітей з полідефіцитними анеміями порівняно із залізодефіцитними. В динаміці спостреження підвищилась кількість дітей, у котрих реєструються якісні зміни в елементах гемопоезу, зокрема дегенеративні і аберантні їх форми. (Омельянец Н.Н.)
 
Відповідає зав. відділенням, д-р мед. наук, д-р мед. наук, професор Д.І.Комаренко
 
Питання:
Що конкретно можуть порадити медики кожній з категорій населення, проживаючим на забруднених територіях, в плані збереження і реабілітації здоров`я?
Відповідь:
Для профілактичних та реабілітаційних заходів при захворюваннях травної системи рекомендовано використовувати препарати природного походження із широкими спектром дії – апіфітопродукти: Медове желе на вітапектині з настоянками ехінацеї пурпурової та прополісу; біостимулюючий збір «Фітонорм», до складу якого входять ехінацея пурпурова, шоломниця байкальська, вовчуг польовий, оман високий, цмин піщаний, череда трироздільна; біостимулюючий збір ”Фітонорм”
 
Відповідає зав.відділом, канд..мед.наук А.А. Петриченко
 
Питання:
Проводится ли анализ психологического состояния жителей, проживаючих и работающих на загрязненных территориях?
Відповідь:
Такі дослідження проводяться, як на забруднених територіях так і серед переселенців. Результати досліджень представляються на конференціях та опубліковані в наукових виданнях.
 
< Пред.   След. >

Голосования

Как настроение?
 

Статистика

Участников: 123
Новостей: 392
Ссылок: 47
Портал


Rambler's Top100

Сервер
Статистика посещаемости проектов ЦСПР

Каталоги
Zbir.info - Каталог каталогов
Каталог Хороших Сайтов

Трансляция